Dzisiaj jest: 26.6.2019, imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny

Przetarg na remont klatek schodowych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze

Dodano: 6 miesięcy temu Czytane: 52

Oferta przetargowa na roboty budowlane w zakresie remontu klatek schodowych budynków mieszkalnych w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
z siedzibą przy ulicy Różyckiego 19 w Jeleniej Górze
www.jsmjg.pl,
tel. (75) 753 10 73

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Remont klatek schodowych w budynkach na osiedlu Zabobrze II w Jeleniej Górze:

ZADANIE nr 1 – ul. Noskowskiego 3 kl. XI wadium 2000,00 złotych
ZADANIE nr 2 – ul. Noskowskiego 4 kl. X wadium 1500,00 złotych
ZADANIE nr 3 – ul. Elsnera 2 wadium 1600,00 złotych
ZADANIE nr 4 – ul. Elsnera 8 kl. IV i V wadium 2500,00 złotych
Oferent może złożyć ofertę na dowolne zadanie lub zadania.

 Termin realizacji:
 Zadanie nr 1 do 31.05.2019 r.
 Zadanie nr 2 do 27.07.2019 r.
 Zadanie nr 3 do 28.09.2019 r.
 Zadanie nr 4 do 26.10.2019 r.
 Postępowania prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień JSM.
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać bezpośrednio w siedzibie
 Administracji „DWÓJKA” przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze tel. (75) 75 310 73
w godz. od 800 do 1400 – we wtorki, środy i piątki oraz w godz. od 800 do 1600 – w poniedziałki
i czwartki, a także za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej - od dnia 10.01.2019 roku
(cena SIWZ: 36,90 zł brutto)
.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zgodnie z procedurami podanymi w SIWZ,
w sekretariacie J S M przy ulicy Różyckiego 19, pok. 220 - do godz. 1100 dnia 29.01.2019 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2019 roku o godzinie 1300 w siedzibie Administracji „DWÓJKA” przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze.
Oferenci mogą brać udział w części dotyczącej otwarcia i odczytania ofert.
Wadium należy wpłacać przelewem na konto JSM nr 09 8395 0001 0023 3655 2000 0001 w Banku
Spółdzielczym w Kamiennej Górze.
 Kwotę za SIWZ – 36,90 zł. brutto, należy wpłacać tylko przelewem, na konto JSM.

Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów w całości lub w części. 
 

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.