Dzisiaj jest: 26.6.2019, imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny

Przetarg na dostawę materiałów masowych dla robót dociepleniowych w Tychach

Dodano: 5 miesięcy temu Czytane: 46

Oferta przetargowa na dostawę materiałów masowych dla robót dociepleniowych do Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD”

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” z siedzibą w Tychach przy ul. H. Dąbrowskiego 39 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów masowych dla robót dociepleniowych, realizowanych przez Zakład Remontowo – Budowlany w 2019 roku, z podziałem na 5 zadań:

Zadanie nr 1: dostawa materiałów masowych (kleje, podkłady, tynki, grunty) do realizacji robót dociepleniowych w budynkach:  

al. Niepodległości 138-144; ul. Dąbrowskiego 49-55
ul. Damrota 47
ul. Nałkowskiej 28-44; ul. Orzeszkowej 4-6
 

Zadanie nr 2:    dostawa materiałów masowych (kleje, podkłady, tynki, grunty) do realizacji robót dociepleniowych w budynkach:

al. Piłsudskiego 25-33
 

Zadanie nr 3:     dostawa materiałów masowych (kleje, podkłady, tynki, grunty) do realizacji robót dociepleniowych w budynkach: 

ul/ Rataja 4-10/Reymonta 3-7; ul. Reymonta 74-80
 

Zadanie nr 4: dostawa materiałów masowych (kleje, podkłady, tynki, grunty) do realizacji robót dociepleniowych w budynku:

ul. Reymonta 16-24
 

Zadanie nr 5:   dostawa materiałów masowych- siatka elewacyjna podtynkowa z włókna

            szklanego

 
Oferta winna  być zabezpieczona wadium w wysokości:

Zadanie nr 1:               3.200 zł (słownie:trzy tysiące dwieście złotych 00/100)

Zadanie nr 2:                  800 zł (słownie: osiemset złotych 00/100)

Zadanie nr 3:                  900 zł (słownie: dziewięćset złotych 00/100)

Zadanie nr 4:                  900 zł (słownie:dziewięćset złotych 00/100)

Zadanie nr 5:                  800 zł (słownie:osiemset złotych 00/100)

Oferty należy składać osobno, na każde zadanie.

Dokumentacja przetargowa jest dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl.                  w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. Materiały przetargowe są również dostępne w Zakładzie Remontowo-Budowlanym ul. Grota Roweckiego 10 w dniach od 14.01.2019 do 25.01.2019w godz. od 700 do 1400           (w poniedziałki od 900 do 1600, w piątki od 700 do 1200) po wpłaceniu na konto Spółdzielni opłaty za materiały      w wysokości 50,00 zł.

Termin składania ofert: do 28.01.2019 r. do godz. 1200.

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego przy ul. H. Dąbrowskiego 39 w Tychach, w kancelarii –                  pok. nr 17.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2019 r. o godz. 1300 w siedzibie Zamawiającego przy 

ul. H. Dąbrowskiego 39 w Tychach, na salce konferencyjnej – pok. nr 19.

Osobą uprawnioną do kontaktu jest Pan Robert Ujek  nr tel. 601 974 234.

Zamawiający zastrzega sobie swobodny wybór ofert oraz odwołanie przetargu bądź zmiany jego  warunków w każdym czasie, bez podania przyczyny.


Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.