Dzisiaj jest: 26.6.2019, imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny

Przetarg na remont elewacji i balustrad balkonowych w Tychach

Dodano: 5 miesięcy temu Czytane: 44

Oferta przetargowa na roboty budowlane związane z remontem elewacji i balustrad balkonowych budynków należących do Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD”

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” z siedzibą w Tychach przy ul. H.Dąbrowskiego 39 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót budowlanych z podziałem na  zadania:

Zad. 1.  Remont elewacji i balustrad balkonowych – ściana wschodnia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Z. Nałkowskiej 4,4ab (kl. nr 4)  w Tychach.

Zad. 2. Remont elewacji i balustrad balkonowych – ściana wschodnia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. E. Orzeszkowej 5-13 (kl. nr 9)  w Tychach.

 Ofertawinna  być zabezpieczona wadiumw wysokości:

Zad. 1:    7.500,00zł, (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100)

Zad. 2:    8.000,00 zł, (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne zadania.

Dokumentacja przetargowa jest dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl. w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. Materiały przetargowe są również dostępne w siedzibie Zamawiającego w pok. 25 w dniach od 07.01.2019 r. do 18.01.2019 r. w godz. od 700 do 1400    (w poniedziałki od 900 do 1600, w piątki od 700 do 1200) po wpłaceniu opłaty w wysokości    50 zł .

Termin składania ofert: do 21.01.2019r. do godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2019r. o godz. 1200 w siedzibie TSM „OSKARD” przy  ul. H. Dąbrowskiego 39 w Tychach pok. 19.

Osobami uprawnionymi do kontaktu są: roboty budowlane – Marek Szajor nr telefonu       32 32 32 132, instalacja odgromowa: Edward Pisz  nr telefonu 32 32 32 154.

Zamawiający zastrzega sobie swobodny wybór ofert oraz odwołanie przetargu bądź zmiany jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.