Dzisiaj jest: 26.6.2019, imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny

Przetarg na roboty w zakresie instalacji gazowych w Jeleniej Górze

Dodano: 5 miesięcy temu Czytane: 42

Oferta przetargowa na roboty budowlane w zakresie badania szczelności instalacji gazowej oraz usuwania nieszczelności w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JELENIEJ GÓRZE UL. RÓŻYCKIEGO 19
www.jsmjg.pl, tel. 75 76 74 832 do 34, fax 75 75 43 290

Ogłasza przetarg nieograniczony na:
Zadanie nr 1
Badanie szczelności instalacji gazowej w zasobach mieszkaniowych Jeleniogórskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

Zadanie nr 2
Usunięcie stwierdzonych nieszczelności instalacji gazowej i przeprowadzenie próby szczelności
Preferowany termin realizacji 2019 – 2021
Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Zamówień JSM.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) można pobierać w siedzibie Administracji
„JEDYNKA” przy ul Różyckiego 19 w Jeleniej Górze tel. 75 752 57 21(wejście C) pok. nr 4 w godz
.800-1400 , lub pocztą od dnia 14.01.2019 r.
( cena SIWZ 30,00 zł netto + 23 % VAT = 36,90 zł na konto JSM j.n. )
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „BADANIE SZCZELNOŚCI
INSTALACJI GAZOWYCH ” zgodnie z procedurą podaną w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w sekretariacie Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Różyckiego 19, pok. nr220,
do dnia 28.01.2019 r. do godz. 11ºº
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2019 r. o godz. 1115.
( oferenci mogą brać udział w części dotyczącej otwarcia i odczytania ofert )
Wadium oraz opłatę za SIWZ należy wpłacić przelewem na konto JSM w Banku Spółdzielczym
w Kamiennej Górze nr 09 8395 0001 0023 3655 2000 0001 z siedzibą przy ul. Różyckiego 19 w Jeleniej Górze.

Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości.

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.