Dzisiaj jest: 26.6.2019, imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny

Przetarg na przeprowadzenie czyszczenia przewodów kominowych w Jeleniej Górze

Dodano: 5 miesięcy temu Czytane: 53

Oferta przetargowa na roboty w zakresie przeprowadzenia okresowego czyszczenia przewodów kominowych i kontroli stanu technicznego sprawności tych przewodów w zasobach Jeleniogórskiej Spółdzielni

JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JELENIEJ GÓRZE
UL. RÓŻYCKIEGO 19
www.jsmjg.pl,
tel. 75 76 74 832 do 34,
fax 75 75 43 290

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I Przeprowadzenie przez uprawnionych pracowników kominiarskich okresowego czyszczenia przewodów kominowych obejmującego również usunięcie zanieczyszczeń nagromadzonych na dnie kanałów, w czasokresach wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.03.109.719 z poźniejszymi zmianami):

Zadanie II Przeprowadzenie w budynkach okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności i niezawodności funkcjonowania przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych ) stosownie do wymogów określonych w artykule 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. Nr 89 poz. 414 z późn. zm,

Preferowany termin realizacji 2019 – 2021 r.
Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Zamówień JSM. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) można pobierać w siedzibie Administracji „JEDYNKA” przy ul Różyckiego 19 w Jeleniej Górze tel. 75 752 57 21(wejście C) pok. nr 4 w godz .800-1400 , lub pocztą od dnia 14.01.2019 r. ( cena SIWZ 30,00 zł netto + 23 % VAT = 36,90 zł na konto JSM j.n. )
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „KONTROLA STANU TECHNICZNEGO i CZYSZENIE PRZEWODÓW KOMINOWYCH ” zgodnie z procedurą podaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w sekretariacie Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Różyckiego 19, pok. nr 220, do dnia 28.01.2019 r. do godz. 11ºº
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2019 r. o godz. 1200 . ( oferenci mogą brać udział w części dotyczącej otwarcia i odczytania ofert )
Wadium oraz opłatę za SIWZ należy wpłacić przelewem na konto JSM w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze nr 09 8395 0001 0023 3655 2000 0001 z siedzibą przy ul. Różyckiego 19 w Jeleniej Górze.

Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości.

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.