Dzisiaj jest: 16.10.2019, imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła

Przetarg na budowę węzła cieplnego w Świeciu

Dodano: 3 miesiące temu Czytane: 38

Oferta przetargowa na roboty budowlane związane z budową węzła cieplnego dwufunkcyjnego oraz remontem instalacji zimnej wody w budynku mieszkalnym w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
B. Prusa 1, 86-100 Świecie

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na budowę węzła cieplnego dwufunkcyjnego, instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją oraz remont instalacji zimnej wody w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. gen. Hallera 3a w Świeciu


 
1. Formularz SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego

2. Cena formularza: 100,00 złotych (słownie: sto złotych 00/100) .

3. Zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

4. Kryteria oceny ofert:

                     cena ofertowa               - 80%

                     referencje                      - 20%

5. Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości: 8 000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100)

 Wpłata wadium przelewem na  rachunek bankowy ogłaszającego w Nr PKO BP SA nr 44 1020 5040 0000 6702 0023 1829

 6. Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świeciu ul. B. Prusa 1.

7. Oferty należy składać zgodnie z SIWZ w zamkniętych kopertach z napisem:

„Budowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego,  instalacji ciepłej wody wraz z cyrkulacją oraz remont instalacji zimnej wody w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. gen. Hallera 3a w Świeciu.”

 8. Wykonawca winien złożyć ofertę na całość zamówienia.

9. Termin składania ofert: 15.07.2019 r. do godz. 900

10. Otwarcie ofert nastąpi:  15.07.2019 r.   o godz. 930

11. Termin związania z ofertą: 30 dni

12. Termin wykonania zamówienia: 31.10.2019 r

13. Informacji o warunkach przetargu udziela dział techniczny tel. 52 3311909 w dni powszednie w godz. od 800 – 1500.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Z tytułu tego nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Zamawiającemu.

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.