Dzisiaj jest: 16.10.2019, imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła

Przetarg na budowę otwartej strefy aktywności w Jeleniej Górze

Dodano: 3 miesiące temu Czytane: 44

Oferta przetargowa na roboty budowlane związane z budowa otwartej strefy aktywności na terenach Jeleniogórskiej Spółdzielni mieszkaniowej przy ul. Gałczyńskiego w Jeleniej Górze

JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W JELENIEJ GÓRZE UL. RÓŻYCKIEGO 19
www.jsmjg.pl, tel. 75 76 74 832 do 34, fax 75 75 43 290

Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI NA TERENACH JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE

w zakresie:
1. „Wykonanie robót budowlanych, nasadzeń roślin ozdobnych oraz bezpiecznej nawierzchni trawiastej koniecznych do zrealizowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym tj. Otwartej Strefy Aktywności - (OSA) w rejonie budynku nr 16 przy ul.
Gałczyńskiego w Jeleniej Górze” a w szczególności:

1.1.Wykonanie chodnika z nawierzchni mineralnej - utwardzonej - m² 59,0
• wykonanie koryta pod nawierzchnie mineralne – utwardzone dla chodnika
• ułożenie obrzeży trawnikowych 60x200x1000 na ławach betonowych C16/20 dla
chodnika
• wykonanie podbudowy stabilizującej z tłucznia kamiennego granulacji 0 – 31,5 mm zagęszczonego mechanicznie gr. 150 mm oraz warstwy wierzchniej z
mączki granitowej 0 – 5,0 mm zagęszczonej mechanicznie o gr. 80 mm.

1.2.Wykonanie trawiastej nawierzchni bezpiecznej – 241,0 m, niwelacja terenu, rozścielenie ziemi ( humus ) , obsianie trawą

1.3. Nasadzenie krzewów ozdobnych tj:
• tawuła brzozolistna – szt. 104
• miskant chiński – szt. 52

Preferowany termin realizacji do 30 sierpień 2019 r.
Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1 150,00 zł
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Zamówień JSM.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) można pobierać w siedzibie Administracji „JEDYNKA” przy ul Różyckiego 19 w Jeleniej Górze tel. 75 752 57 21(wejście C) pok. nr 4 w godz. 8 00-1400 , lub pocztą od dnia 08.07.2019 r. ( cena SIWZ 30,00 zł netto + 23 % VAT = 36,90 zł na konto JSM j.n. )
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „OSA – ROBOTY BUDOWLANE” , zgodnie z procedurą podaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w sekretariacie Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Różyckiego 19, pok. nr 220, do dnia 15.07.2019 r. do godz. 10ºº
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2019 r. o godz. 1015. ( oferenci mogą brać udział w części dotyczącej otwarcia i odczytania ofert )
Wadium należy wpłacić w PLN przelewem bankowym na konto Spółdzielni w Banku
Spółdzielczym w Kamiennej Górze nr 09 8395 0001 0023 3655 2000 0001.

Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. 

Przetargi

Aktualne Przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.