Dzisiaj jest: 14.10.2019, imieniny: Alany, Damiana, Liwii

Przetarg na przebudowę przyłączy wodociągowych w Lubawce

Dodano: 3 miesiące temu Czytane: 38

Oferta przetargowa na roboty budowlane związane z przebudową przyłączy wodociągowych przy ulicach Dworcowa, Anielewicza i Kamiennogórska w Lubawce

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szarotka” w Kamiennej Górze


ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych prac:

„Lubawka ul. Dworcowa 14,15, Anielewicza 2,4, Kamiennogórska 3 – Przebudowa przyłączy wodociągowych”Szczegółowy zakres robót oraz wymagania stawiane przez „Zamawiającego” zostały opisane w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, która jest do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www.smszarotka.pl zakładka „przetargi” lub do wglądu w siedzibie  Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok. Nr 10

Ofertę należy umieścić w kopercie nieprzeźroczystej i zamkniętej w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia. Każda ze stron oferty powinna być ponumerowana i parafowana przez przedstawiciela firmy. Kopertę należy oznaczyć przedmiotowym zakresem prac i nazwą firmy.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok.1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22-07-2019r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok.7 w dniu 22-07-2019r. o godz.1015


Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:

-       pobrania kaucji gwarancyjnej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy na etapie wykonawstwa,

-       unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe dane odnośnie zakresu prac i treści składanych ofert można uzyskać w godzinach od 800 do 1400, w siedzibie Spółdzielni przyPrzetargi

Aktualne Przetargi ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok. Nr 10  lub pod numerem telefonu 75 649 52 65 wewn. 42.
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.