Dzisiaj jest: 28.5.2020, imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira

Przetarg na wymianę witryn okiennych w Prudniku

Dodano: rok temu Czytane: 113

Oferta przetargowa na roboty budowlane związane z wymianą witryn okiennych w lokalach użytkowych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PRUDNIKU
UL. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 1A

ZAPRASZA DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA WYMIANĘ WITRYN OKIENNYCH W LOKALACH UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W PRUDNIKU


Termin realizacji zamówienia: wrzesień – listopad 2019 r.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w gotówce, w kasie Spółdzielni w wysokości 5.000,00 zł w terminie do dnia 23. 07. 2019 r. do godz. 12.00
lub przelewem z warunkiem wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni do dnia 22.07.2019 r.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w pokoju nr 6 w siedzibie Spółdzielni do dnia 23. 07. 2019 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23. 07. 2019 r.
Nie przewiduje się otwarcia ofert przy udziale oferentów. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 1 a.
Wszelkich informacji dotyczących specyfikacji i przetargu udziela się zainteresowanym pod nr tel. 77 436-24-02 .
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Oferent wybrany do realizacji powyższego zadania ponosi koszty zamieszczenia ogłoszenia w prasie

Przetarg na wymianę witryn okiennych w Prudniku

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.