Dzisiaj jest: 6.12.2019, imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja

Przetarg na naprawę dachów we Wrocławiu

Dodano: 4 miesiące temu Czytane: 39

Oferta przetargowa na usługi w zakresie konserwacji, napraw i remontów dachów budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór” we Wrocławiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul.Zemska 35 ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych, który odbędzie się w dniu 04.09.2019 r. o godz.10:00 w siedzibie Sp-ni, pokój nr 7, parter, na świadczenie usług w zakresie konserwacji, napraw i remontów dachów budynków Spółdzielni we Wrocławiu, według warunków określonych w dokumentacji przetargowej (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Termin składania Ofert do dnia 04.09.2019 r. do godz. 9:30.

PKO BP SA O/3 Wrocław, nr 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463).
Wadium w kwocie 5000,00 PLN, słownie: pięć tysięcy złotych 00/100, należy wpłacić z konta firmy Oferenta na w/w konto Spółdzielni w terminie do dnia 03.09.2019 r. 
Zwrot wadium następuje według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Po upływie 7-iu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, według akceptowanego przez Oferenta ”Wzoru umowy”.

Wszelkich informacji udziela P.Janusz Mirski, tel. (71) 357-63-12, codziennie, w dni robocze, w godz. od 12:00 – 13:00 (za wyjątkiem piątków) lub w siedzibie Sp-ni, pokój nr 3, parter, w w/w terminie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji oferowanych parametrów określonych w S.I.W.Z., stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny.

Przetargi

Aktualne przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.