Dzisiaj jest: 9.12.2019, imieniny: Anety, Leokadii, Wiesława

Przetarg na remont kanałów sanitarnych w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dodano: 4 miesiące temu Czytane: 55

Oferta przetargowa na roboty budowlane w zakresie wykonania remontu kanałów sanitarnych i przyłącza wodociągowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ogłasza przetarg dwustopniowy nieograniczony na remont kanałów sanitarnych i przyłącza wodociągowego.


Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie nr 1. os. Spółdzielców, Iłżecka 75 – Iłżecka 73:

  a) remont kanału sanitarnego o długości około 110 m, od trójnika (P)w poziomej instalacji budynku Iłżecka 75 do studni s5 włącznie, zlokalizowanej przy budynku Iłżecka 73, polegający na wymianie istniejącego kanału z rur kamionkowych na rury PCV-U DN200x5,9 - SN8,

  b) wykonanie nowych dennic, uszczelnienie kinet,

  c) przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,

Zadanie nr 2. os. Spółdzielców, Polna 66:

  a) remont kanału sanitarnego o długości około 30 m, od trójnika (P)w poziomej instalacji budynku Polna 66 do studni s2 włącznie, zlokalizowanej przy w/w budynku, polegający na wymianie istniejącego kanału z rur kamionkowych na rury PCV-U DN250x5,9 - SN8,

  b) wykonanie nowych dennic, uszczelnienie kinet,

  c) przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,

Zadanie nr 3. os. Sienkiewiczowskie, Kochanowskiego 7:

  a) remont kanału sanitarnego o długości około 10 m, od trójnika (P)w poziomej instalacji budynku Kochanowskiego 7 do studni s1 włącznie, zlokalizowanej przy w/w budynku, polegający na wymianie istniejącego kanału z rur kamionkowych na rury PCV-U DN200x5,9 - SN8,

  b) wykonanie nowych dennic, uszczelnienie kinet,

  c) przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,

Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą posiadać świadectwa jakości producentów i spełniać następujące parametry:

- wymagania normy PN-EN 206-1 w klasie ekspozycji XA2 do XA3,

- przyczepność do powierzchni betonowych oraz cegły w systemach kanalizacyjnych,

- odporność na działanie substancji chemicznych,

Cenę oferty stanowi całkowity koszt wykonania robót określonych w przedmiocie zadania, z materiałów własnych.  

W cenę oferty należy wkalkulować ewentualne roboty dodatkowe, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania zadania lub mogą wyniknąć w trakcie wykonywania robót a nie zostały ujęte w SIWZ .


Termin realizacji robót do 31.10.2019 r.


W przetargu mogą brać udział Oferenci, którzy spełniają warunki określone w SIWZ.

Oferty należy składać w sekretariacie OSM w Ostrowcu Św. ul. Kochanowskiego 5 pok. nr 14 do dnia 19.08.2019 r. do godz. 1400.

Przetarg odbędzie się w siedzibie zamawiającego dn. 20.08.2019 r. o godz. 1000.


Szczegółowe informacje dotyczące przetargu zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest do nabycia w siedzibie Zamawiającego pok. nr 18 w cenie 30 zł.


Istnieje możliwość elektronicznego otrzymania SIWZ, po dokonaniu wpłaty 30 zł na konto OSM: 62 1240 4416 1111 0000 4962 6438 i przesłaniu potwierdzenia z danymi oferenta (nazwa, adres, NIP) na adres gzm@osm.ostrowiec.pl, zwrotna pocztą email, oferent otrzyma dokumenty przetargowe.

Ogólnych informacji dotyczących przetargu udzielane są przez Dział Nadzoru i Eksploatacji pok. nr 18 tel. 41 263 10 84

Przetargi

Aktualne przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.