Dzisiaj jest: 6.12.2019, imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja

Przetarg na remonty instalacji gazowej w Tychach

Dodano: 4 miesiące temu Czytane: 49

Oferta przetargowa na roboty budowlane związane z remontem instalacji gazowej oraz przebudową instalacji hydrantowej w budynkach mieszkalnych w zasobach Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD”

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSKARD” z siedzibą w Tychach przy ul. H. Dąbrowskiego 39 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót z podziałem na zadania:

Zad. 1.Remont instalacji gazowej, wprowadzenie instalacji c.w.u. do mieszkań w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 3-5 w Tychach.

Zad. 2.Remont instalacji gazowej, wprowadzenie instalacji c.w.u. do mieszkań oraz przebudowa instalacji hydrantowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 9-11 w Tychach.


Ofertawinna  być zabezpieczona wadiumw wysokości:

Zad. 1.   12.000,00  zł., (słownie:  dwanaście tysięcy  złotych 00/100)

Zad. 2.   15.000,00 zł., (słownie:   piętnaście tysięcy złotych 00/100)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne zadania.

Dokumentacja przetargowa jest dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl. w załącznikach do niniejszego ogłoszenia. Materiały przetargowe są również dostępne w siedzibie Zamawiającego w pok. 25 w dniach od 06.08.2019 r. do 19.08.2019 r. w godz. od 700 do 1400    (w poniedziałki od 900 do 1600, w piątki od 700 do 1200) po wpłaceniu opłaty w wysokości    50 zł .

Termin składania ofert: do 20.08.2019r. do godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2019 r. o godz. 1200 w siedzibie TSM „OSKARD” przy  ul. H. Dąbrowskiego 39 w Tychach pok. 19.

Osobami uprawnionymi do kontaktu są: roboty instalacyjne -  Ryszard Kroczek - nr telefonu 32/32 32 136, roboty elektryczna – Adam Kafka, nr telefonu 32 32 32 154.

Zamawiający zastrzega sobie swobodny wybór ofert oraz odwołanie przetargu bądź zmiany jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyny.

Przetargi

Aktualne przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.