Dzisiaj jest: 6.12.2019, imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja

Przetarg na budowę altany śmietnikowej w Warszawie

Dodano: 4 miesiące temu Czytane: 45

Oferta przetargowa na roboty budowlane w zakresie wybudowania altany śmietnikowej do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew w Warszawie

WARSZAWSKA   SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA ADMINISTRACJA OSIEDLA  „ WAWRZYSZEW ”
z siedzibą przy ul. Wolumen 25a,   01-912  Warszawa


tel. 22  864 – 95 – 87,  e-mail: sekretariat@wsm-wawrzyszew.pl

Ogłasza przetarg na wykonanie altany śmietnikowej do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Osiedla WSM Wawrzyszew.

 Wymagane terminy realizacji: 

rozpoczęcie wykonania robót -   do 7 dni po  podpisaniu  umowy,
zakończenie robót -   wg oferty nie później niż do dnia 25.10.2019 r.
gwarancja na wykonanie roboty -   nie mniej niż 36- m-cy od daty odbioru, przedłużenie gwarancji jest jednym z kryteriów oceny oferty.
Specyfikacje Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, 
ul. Wolumen 25 A, pok. 8, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 00  do 14 00.

Do kontaktów z Oferentami upoważniona jest: - Pani  Małgorzata Irek nr tel. 22 864 95 87, fax. 22 864 89 65, mail: techniczny@wsm-wawrzyszew.pl

Od oferentów wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 2 000 zł

dokonane przed upływem terminu składania ofert.

Wpłaty należy wnieść  na konto w PKO BP S.A. XV Oddział /Warszawa  nr rachunku 
49-1020-1156-0000-7802-0006-3735.

Składanie ofert w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 1  do dnia 22.08.2019 r. do godz. 1200

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w pokoju nr 3 w dniu  22.08.2019 r. o godz. 1230.

Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Przetargi

Aktualne przetargi
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.