Dzisiaj jest: 8.8.2020, imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna

Przetarg na remont instalacji elektrycznej WLZ w Warszawie

Dodano: rok temu Czytane: 109

Oferta przetargowa na roboty budowlane związane z remontem instalacji elektrycznej WLZ przy ul. Okińskiego w Warszawie

Zarząd WSM „Ochota” zawiadamia, że w dniu 08.10.2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 odbędzie się przetarg na: modernizację instalacji elektrycznej WLZ w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Okińskiego 6 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać, w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, pok. 201 do dnia 07.10.2019r.  w godz. 8:00-14:00.


Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz ustalona odnośnie terminu  i potwierdzona przez Administrację Osiedla  Gorlicka  wizja lokalna. Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej należy dołączyć do oferty.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentem jest: p. Wioletta Kokosza tel. (22) 572-89-32

Do przetargu może przystąpić oferent, który:

jest uprawniony do występowania w obrocie prawnymnie podlega wykluczeniu z postępowaniaposiada uprawnienia  oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówieniaznajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówieniawpłacił wymagane wadium
Ofertę z ceną składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „:modernizacja instalacji elektrycznej WLZ w częściach wspólnych budynku mieszkalnego przy ul. Okińskiego 6 w Warszawie” w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie ul. Pruszkowska 17, II p, recepcja do dnia 08.10.2019r. do godz. 9.00.

Wadium w wysokości 10 000,00 zł należy wpłacić na konto nr: 61 1020 1055 0000 9202 0022 4295 do dnia 07.10.2019r.

Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium będzie zwracane po upływie okresu związania ofertą.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2019r o godz. 10.00  w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Warszawie przy ul. Pruszkowskiej 17 , II p. sala konferencyjna.

Po otwarciu kopert i odczytaniu złożonych ofert w obecności oferentów, dalej przetarg odbywa się niejawnie.

WSM „Ochota” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg na remont instalacji elektrycznej WLZ w Warszawie

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.