Dzisiaj jest: 8.8.2020, imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna

Przetarg na remont ciągów pieszo-jezdnych w Suwałkach

Dodano: rok temu Czytane: 114

Oferta przetargowa na roboty budowlane związane z remontem dachu, kominów, ciągów pieszo-jezdnych, wiatrołapów, balkonów w zasobach Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach przy ul. Korczaka 2A

ogłasza przetarg nieograniczony na Remonty: ciągów pieszo-jezdnych, murków oporowych, kominów, dachu, wiatrołapów i balkonów budynków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach.


Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2019 roku.

Okres gwarancji ustala się na min. 36 miesięcy.

Ustala się łączne wadium w wysokości 17 100,00 zł, z wpłatą na konto SSM w sposób podany w „Instrukcji dla Oferentów (SIWZ)”.

Kryterium oceny ofert – cena.

Materiały przetargowe, oraz wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Korczaka 2A - pokój Nr 10,  tel. (87) 563 - 03 - 68.

Zainteresowanym Oferentom dokumenty przetargowe udostępnione zostaną bezpłatnie.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 10.10.2019 r. do godz. 1000 .

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.10.2019 r. o godz. 1015 w siedzibie SSM, pokój Nr 2.

Uczestnikami postępowania mogą być wyłącznie Oferenci, którzy uzyskali materiały przetargowe u Zamawiającego.

Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu, w części lub w całości, bez podania przyczyn.

Przetarg na remont ciągów pieszo-jezdnych w Suwałkach

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.