Dzisiaj jest: 8.8.2020, imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna

Przetarg na docieplenie stropodachu wentylowanego w Gliwicach

Dodano: rok temu Czytane: 87

Oferta przetargowa na roboty budowlane w zakresie docieplenia stropodachu wentylowanego w budynku mieszkalnym w Gliwicach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach
przy ul. Sztabu Powstańczego 3

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie robót polegających na dociepleniu stropodachu wentylowanego w budynku przy ul. Toszecka 86-96 w Gliwicach

Materiały przetargowe dostępne są w załącznikach poniżej lub do pobrania w siedzibie Spółdzielni za odpłatnością 61,50 zł od dnia 23.10.2019r.

Wadium w wysokości 3000,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni SM Szobiszowice

-PKO BP I/O Gliwice 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 05.11.2019r.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 06.11.2019r. do godz. 0900.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 06.11.2019r.
o godz. 1000.

Termin wykonania prac objętych przetargiem – zgodnie z ofertą lecz nie dłużej niż 26 dni od daty przekazania terenu robót

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 728-927-267(262).

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, w szczególności gdy wynagrodzenie zaproponowane przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę przekracza środki przeznaczone na wykonanie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

Przetarg na docieplenie stropodachu wentylowanego w Gliwicach

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.