Dzisiaj jest: 4.8.2020, imieniny: Dominiki, Dominika, Protazego

Najem lokali użytkowych w Krakowie

Dodano: 8 miesięcy temu Czytane: 135

Przetarg na najem lokali użytkowych w Krakowie

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
ogłasza
przetarg na najem lokali użytkowych.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 GRUDNIA 2019 r. Listy lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w ww. trybie zostały podane do publicznej wiadomości w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 – Kancelaria Magistratu, przy ul. Wielopole 17 A oraz przy ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, jak również Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16.

Zasady najmu lokali użytkowych oraz zasady przeprowadzenia przetargu określa zarządzenie Nr 2760/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.).

Oferty przystąpienia do przetargu, wg wzoru ustalonego ww. przepisami, należy składać do dnia 10 GRUDNIA 2019 r. do godz. 1500 w Punkcie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16.

Wadium w wysokości określonej przez Organizatora postępowania w wykazach lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargu, płatne jest do dnia 10 GRUDNIA 2019 r. przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Nr 82 1020 2892 0000 5902 0590 1667. O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty wadium decyduje data wpływu środków finansowych na konto Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w całości lub na poszczególne lokale bez podania przyczyny – art. 701 § 3 kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje dot. przetargu znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.zbk-krakow.pl


Przetarg na Najem lokali użytkowych w Krakowie

Najem lokali użytkowych w Krakowie
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.