Dzisiaj jest: 4.4.2020, imieniny: Benedykta, Izodory, Wacławy

Gmina Grajewo sprzeda autobus

Dodano: 4 miesiące temu Czytane: 108

Sprzedaż autobusu MERCEDES-BENZ

Gmina Grajewo sprzeda autobus
GMINA GRAJEWO
ul. Komunalna 6,19-200 Grajewo NIP 719 150 78 01, REGON 450669720 tel. 86 272 30 00
OGŁOSZENIE
o przetargu o szacunkowej wartości do 30.000 euro


Gmina Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, pow. grajewski, NIP 719 150 78 01, tel.: 86 272 30 00, e-mail: sekretariat@uggrajewo.pl ogłasza przetarg na sprzedaż autobusu MERCEDES-BENZ 0 303-11R, rok prod. 1988, Nr rej. BGR 7C85.

1. Właściciel autobusu: Szkoła Podstawowa w Wierzbowie, Wierzbowo 72, 19-200 Grajewo, NIP 719 13 96 856.

2. Miejsce i termin składania ofert: do 03 grudnia 2019 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, pokój 19 (sekretariat), w zamkniętej kopercie na której winno pisać: „Oferta na zakup autobusu".

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 03 grudnia 2019 r. o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 5.

4. Pisemna oferta powinna zawierać:

a) Imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.

b) Datę sporządzenia oferty.

c) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.

d) Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.

5. Termin związania ofertą: 14 dni

6. Cena wywoławcza: 15.000,00 PLN /cena jest zwolniona z podatku VAT/.

7. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie - cena: 100 %

8. Wadium: nie obowiązuje.

9. Autobus można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00 w Szkole Podstawowej w Białaszewie, Białaszewo, ul. Mikołaja Kopernika 2, 19-200 Grajewo.

10. Autobus jest sprawny technicznie. Szczegółowe dane są do uzyskania w siedzibie Urzędu Gminy Grajewo pokój 5, e-mailem, lub pocztą tradycyjną.

11. Uprawniony do kontaktów z oferentami: Jerzy Tyszka - pok. Nr 5, tel. 86 273 01 40.

12. Wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną.

13. Osiągnięta w przetargu wartość płatna jest jednorazowo, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania rachunku.

14. Odbiór autobusu nastąpi po podpisaniu umowy przez strony po potwierdzeniu wpłaty.

15. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Grajewo, dnia 25.11.2019 r.
Gmina Grajewo ogłasza przetarg na sprzedaż autobusu

Gmina Grajewo sprzeda autobus
 
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.