Dzisiaj jest: 8.8.2020, imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna

Wykonanie awaryjnych robót remontowych

Dodano: 8 miesięcy temu Czytane: 78

Przetarg na roboty blacharskie dekarskie ziemne z izolacją pionową ścian fundamentowych, ziemne z remontem przykanalików kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, wymiana stopnic wewnętrznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
ogłasza
przetarg nieograniczony na Awaryjne roboty remontowe w 2020 roku: blacharskie, dekarskie; ziemne z izolacją pionową ścian fundamentowych, ziemne z remontem przykanalików kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, wymiana stopnic wewnętrznych i zewnętrznych, remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych i brukowych na terenach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na dowolny rodzaj zadania.

Termin wykonania zamówienia: do 31.01.2021 r.

Składanie ofert do 05.12.2019 r. do godz. 1000  w zaklejonej, opieczętowanej i opisanej kopercie „Przetarg nieograniczony – roboty awaryjne w 2020 roku na zasobach SM w Żorach. Nie otwierać przed dn. 05.12.2019 r.” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2019 r o godz. 1200 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 pok. 11B.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 w godz. 700-1400 w pok. 18 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172. Wymagania ofertowe dostępne będą na stronie internetowej Spółdzielni www.smzory.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 
Wymagania ofertowe na roboty budowlane

Przetarg na wykonania robót budowlanych
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.