Dzisiaj jest: 25.1.2020, imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Wykonanie awaryjnych robót remontowych

Dodano: 2 miesiące temu Czytane: 36

Roboty blacharskie, dekarskie, ziemne z izolacją pionową ścian fundamentowych, ziemne z remontem przykanalików kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, wymiana stopnic wewnętrznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach
ogłasza
przetarg nieograniczony na Awaryjne roboty remontowe w 2020 roku: blacharskie, dekarskie; ziemne z izolacją pionową ścian fundamentowych, ziemne z remontem przykanalików kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, wymiana stopnic wewnętrznych i zewnętrznych, remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych i brukowych na terenach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na dowolny rodzaj zadania.

Termin wykonania zamówienia: do 31.01.2021 r.

Składanie ofert do 05.12.2019 r. do godz. 1000  w zaklejonej, opieczętowanej i opisanej kopercie „Przetarg nieograniczony – roboty awaryjne w 2020 roku na zasobach SM w Żorach. Nie otwierać przed dn. 05.12.2019 r.” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2019 r o godz. 1200 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 pok. 11B.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 w godz. 700-1400 w pok. 18 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172. Wymagania ofertowe dostępne będą na stronie internetowej Spółdzielni www.smzory.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 
Wymagania ofertowe na roboty budowlane

Przetarg na wykonania robót budowlanych
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.