Dzisiaj jest: 4.4.2020, imieniny: Benedykta, Izodory, Wacławy

Usługa konserwacji systemów alarmowych

Dodano: 4 miesiące temu Czytane: 66

Konserwacja i naprawy techniczne systemów alarmowych systemów kontroli dostępu oraz telewizyjnych systemów nadzoru w obiektach wojskowych

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu,
ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość
zaprasza do składania WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - I ETAP POSTĘPOWANIA - na usługę konserwacji półrocznych, pogotowia technicznego oraz napraw awaryjnych i eksploatacyjnych Systemów Alarmowych, Systemów Kontroli Dostępu oraz Telewizyjnych Systemów Nadzoru w obiektach wojskowych będących na zaopatrzeniu 32 WOG z podziałem na 10 części.

Nr sprawy ZP/PZO/60/2019, zgodnie z wymaganiami  określonymi w  niniejszym  publicznym zaproszeniu do składania ofert (PZO).

Zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa – podstawa prawna art. 131a ust. 1 pkt 4) i art. 131 b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.).

Zamówienie o wartości nie przekraczającej kwotyokreślonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami), tj.: kwoty 443 000 euro – dla dostaw i usług – określonej na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień  oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2479).

WNIOSEK o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość, budynek nr 33,  pokój  nr 12 (kancelaria)  do  dnia 12.12.2019r. do  godz. 11:00. Wnioski  nadesłane  pocztą  również obowiązuje  ww.  termin.

Otwarcie  wniosków  odbędzie  się  w dniu 12.12.2019 r. o godz. 11:15  w siedzibie 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu,  ul. Wojska Polskiego 2F, 22-400 Zamość, w budynku nr 34, pokój nr 3.

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
Termin składania ofert/wniosków: 12-12-2019
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV - 50300000-8 Usługi naprawcze i konserwacyjne


Konserwacja i naprawy techniczne systemów alarmowych systemów kontroli dostępu  oraz telewizyjnych systemów nadzoru w obiektach wojskowych
 
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.