Dzisiaj jest: 8.8.2020, imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna

Wymiana tablic głównych elektrycznych z osprzętem w budynkach mieszkalnych

Dodano: 8 miesięcy temu Czytane: 95

Przetarg na roboty remontowe w budynkach mieszkalnych na Osiedlu Niepodległości 18, Konstytucji 3 Maja 5 w Miastku, przy ul. Szkolnej 6, Bielaka 3 i Bielaka 5 w Kępicach

Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Miastku
ul. Długa 10
zaprasza do składania ofert na wykonanie robót remontowych w zasobach MSM w Miastku i Kępicach j.n.:

Zad.1. Wymiana 2 tablic głównych elektrycznych z osprzętem w budynkach mieszkalnych na Osiedlu Niepodległości 18 oraz Konstytucji 3 Maja 5 w Miastku (tablica główna zintegrowana z tablicą lokatorską);

Zad.2. Wymiana 3 tablic głównych elektrycznych z osprzętem w budynkach mieszkalnych na przy ul. Szkolnej 6, Bielaka 3 i Bielaka 5 w Kępicach (tablica główna zintegrowana z tablicą lokatorską);

Zakres prac:

- oplombowanie wymienionych elementów instalacji elektrycznej przez dystrybutora energii; - drzwi z podziałem max.1,20m wys., wyposażone w zamki z kluczami powtarzalnymi w ilości liczników energii oraz okienka inspekcyjne przeszklone dla liczników i wyłącznika p-poż; - przywrócenie wyglądu ściany klatki schodowej do stanu pierwotnego,

Wykaz dokumentów wymaganych do prawidłowego sporządzenia oferty:

1. Oferent wyłoniony w drodze przetargu będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy okazać Zamawiającemu polisę lub inny dokument ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty.

2. Stosowne uprawnienia – kopia, oryginał do wglądu

3. Dowód wpłaty wadium w wysokości 1.000,00zł

W ofercie należy przedstawić cenę ryczałtową brutto z podziałem na zadania. Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne zadania.

Termin wykonania robót 15.02.2020r. Gwarancja na roboty 3 lata.

Prosimy o złożenie oferty w formie kosztorysu ofertowego z ceną ryczałtową brutto i dowodem wpłaty wadium w wysokości 1.000zł w terminie do dnia 16.12.2019r. do godz. 10:00 osobiście lub drogą pocztową na adres: Miastecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Długa 10, 77-200 Miastko. 

Szczegółowe informacje dotyczące robót można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w Dziale GZM pok. nr 6 oraz telefonicznie pod nr 059/857-3221 wew.27.

W celu sporządzenia oferty należy zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków przetargu oraz zakresem robót, we własnym zakresie dokonać wizji oraz sprawdzenia parametrów ilościowych z ewentualnym uwzględnieniem różnic w ofercie cenowej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Wymiana tablic elektrycznych
 
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.