Dzisiaj jest: 8.8.2020, imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna

Zabezpieczenie zwału węgla

Dodano: 8 miesięcy temu Czytane: 93

Przetarg na wykonanie zabezpieczenia zwału węgla w ruchu Borynia przeciw wtórnemu pyleniu

Data publikacji: 11.12.2019r.                                                                         Jastrzębie-Zdrój, dnia 11.12.2019r.
Data przetargu: 30.12.2019r.
Znak sprawy: 156/XII/BOR/2019

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”
44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Rybnicka 6
tel. (32) 756 51 13, fax. (32) 756 53 33
ogłasza
przetarg nieograniczony na:
ZABEZPIECZENIE ZWAŁU WĘGLA W RUCHU „BORYNIA” PRZECIW
WTÓRNEMU PYLENIU
.

Data otwarcia: 30.12.2019r. godz. 9:00
Miejsce przetargu: KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”, ul. Rybnicka 6 w Jastrzębiu-Zdroju, budynek Dyrekcji, pokój nr. 301.

Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Zapoznanie się i pisemna akceptacja „Regulaminu postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, nie objęte ustawą Prawo zamówień publicznych. Treść „Regulaminu.." dostępna jest na stronie
internetowej: www.jsw.pl/o-nas/dokumenty/regulaminy-i-akty-prawne/www.jsw.pl/dla-kontrahentow/dokumenty-do-pobrania/

2. Wykupienie wymagań ofertowych w cenie 100,00 zł + VAT (do nabycia w KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia” w Wydziale Zamówień i Umów pokój nr 221 w budynku Dyrekcji w terminie do dnia 27.12.2019r. do godz. 14:00). KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Borynia” (kasa czynna w środę w godzinach od 700 do 1000) lub Ruch „Zofiówka” (kasa czynna poniedziałek, wtorek, piątek w godzinach od 700 do 900 i od 1230 do 1400) lub Ruch „Jastrzębie” (kasa czynna czwartek w godzinach od 700 do 1300) lub poprzez wpłatę na konto JSW S.A. – PKO BP S.A. nr rachunku: 03 1020 2498 0000
8002 0403 5085.

3. Wpłacenie wadium w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych), na konto JSW S.A.: PKO BP S.A. nr rachunku: 29 1020 2498 0000 8002 0443 8719 z dopiskiem „Przetarg – Zabezpieczenie zwału węgla w Ruchu „Borynia” przeciw wtórnemu pyleniu, najpóźniej do dnia składania ofert. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, będzie ono uznane przez Zamawiającego za wniesione prawidłowo tylko po wpłynięciu żądanej kwoty na wskazany rachunek bankowy. JSW S.A. dopuszcza możliwość zabezpieczenia wadium w innej formie przewidzianej w ww. Regulaminie.

4. Ofertę, w zaklejonej kopercie - z dopiskiem „Przetarg – Zabezpieczenie zwału węgla w Ruchu „Borynia” przeciw wtórnemu pyleniu, należy złożyć: ul. Rybnicka 6 w Jastrzębiu-Zdroju w budynku Dyrekcji pokój nr 309 w terminie do dnia 27.12.2019r, do godz. 14:00.

Ważność oferty - minimum do dnia zakończenia procedury przetargowej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych i równoważnych.
Zamawiający odstępuje od wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ustalenie warunków finansowo-ekonomicznych może nastąpić w dniu otwarcia ofert.

Dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu udzielają pracownicy KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”:
Bogdan Pierchała – tel. 32 756 1574
Agata Tomiczek – tel. 32 756 1456.

JSW S.A. zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


Zabezpieczenie zwału węgla
 
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.