Dzisiaj jest: 28.11.2021, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Świadczenie usług sprzątania w wyznaczonych obiektach

Dodano: 2 lata temu Czytane: 152

Sprzątanie w obiektach Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.,
80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 2,
ogłasza
przetarg nieograniczony sektorowy na "Świadczenie usług sprzątania w wyznaczonych obiektach Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o.".
? Termin wykonywania zamówienia - 1 rok z opcją do 3 lat od dnia zawarcia umowy
.
 
  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, alternatywnych lub wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
  3. dysponują potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na naszej stronie internetowej www.gait.pl - przetargi.
  • Kryteria dokonywania oceny: cena - 100 %.
Termin składania ofert upływa dnia 11.03.2020 r. o godz. 9.30.
Otwarcie ofert dnia 11.03.2018 r. godz. 10.00 w siedzibie Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. o .o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2 pok. nr 7 lub 17.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.