Dzisiaj jest: 31.10.2020, imieniny:

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Wietszyce

Dodano: 7 miesięcy temu Czytane: 92

Nieruchomość w miejscowości Wietszyce działka nr 46/2 o powierzchni 0,8557 ha stanowiąca własność Gminy Pęcław

Wójt Gminy Pęcław
informuje, że został ogłoszony

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Wietszyce, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 46/2, o powierzchni 0,8557 ha, obręb 0010, posiadająca księgę wieczystą nr LE1G/00032161/0, stanowiąca własność Gminy Pęcław. Przedmiotowa działka oznaczona jest jako tereny usług turystyki i rekreacji, tereny rolne bez prawa do zabudowy, wg ewidencji gruntów - symbol RIII b, RIV a, RIV b. Cena wywoławcza wynosi 18.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2020 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Pęcław, pokój nr 11 (na piętrze). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy w wysokości 2.000,00 zł.

Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywcy lub gminie graniczącej z tą gminą.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pęcław, na tablicy ogłoszeń miejscowości Wietszyce oraz opublikowano na stronach internetowych (www.peclaw.eu,bip.peclaw.eu) oraz w lokalnej prasie.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży, warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Pęcław, pokój nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tel. 76 83 17 126, wew. 37.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.