Dzisiaj jest: 28.11.2021, imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Warszowic

Dodano: 2 lata temu Czytane: 124

Nieruchomość niezabudowana zlokalizowana na terenie Warszowic w pobliżu ulicy Lawendowej

Wójt Gminy Pawłowice
ogłasza

przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji

na
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie Warszowic w pobliżu ul. Lawendowej, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1J/00046343/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju za cenę wywoławczą 8200,- zł.
 
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Gmina Pawłowice jest właścicielem nieruchomości dz. 4340/301 ujawnionej jest w księdze wieczystej GL1J/00046343/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju.

Nieruchomość jest nieruchomością gruntową niezabudowaną i nieużytkowana położoną w pobliżu ul. Lawendowej w Warszowicach.

Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz teren upraw polowych. Działka ta stanowi dawny przebieg drogi do pól. Brak dostępu do drogi publicznej.

Wzdłuż zachodniego krańca działki przebiega odcinek podziemnej sieci energetycznej niskiego napięcia. Teren działki nieogrodzony.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Pawłowice i Warszowice zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Pawłowicach nr VII/88/2011 z dnia 21.06.2011r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 177, poz. 3283, z dnia 12.08.2011r. działka 4340/301 położona jest na terenach - symbol planu „1 MN” - tj. z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Według ewidencji gruntów dla działki 4340/301: rodzaj użytku i klasa: R III a. Działy III i IV księgi wieczystej GL1J/00046343/0 wolne są od wpisów.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, lecz nie może być ono mniejsze niż 90 zł.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do dnia 23 kwietnia 2020r. na konto BS Pawłowice nr 92844700050000001320000003 w wysokości 820 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice – ul. Zjednoczenia 60 - salka narad nr 0.14 o godz. 11:00.

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Osoba wygrywająca przetarg, która w określonym terminie nie zawrze umowy traci prawo wynikające z przybicia oraz złożone wadium. Wójt Gminy Pawłowice może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, podając informacje o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 30 października 2019 r. dotyczącym nieruchomości ujętej w niniejszym ogłoszeniu, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204).

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Mienia Urzędu Gminy Pawłowice, 43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, pokój 1.14, tel. 32 47 563 19, w godzinach pracy Urzędu Gminy Pawłowice.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.