Dzisiaj jest: 3.12.2021, imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Koszenie i konserwacja zapory

Dodano: 2 lata temu Czytane: 142

Usługi ogrodnicze polegające na koszeniu i konserwacji zapory w Goczałkowicach i zapory w Kozłowej Górze

Koszenie i konserwacja rowów i skarp z podziałem na 2 zadania

 
  • Zadanie nr 1: Koszenie i konserwacja zapory Goczałkowice
  • Zadanie nr 2: Koszenie i konserwacja zapory Kozłowa Góra
Data publikacji: 05.03.2020
CPV: 77300000-3 Usługi ogrodnicze

Koszenie i konserwacja rowów i skarp z podziałem na 2 zadania:
Zadanie nr 1: Koszenie i konserwacja zapory Goczałkowice
Zadanie nr 2: Koszenie i konserwacja zapory Kozłowa Góra

Nr postępowania: FZP/322/12/2020

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Zmiana terminu składania ofert:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Wojewódzkiej 19 40-024 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B, piętro III nie później niż do dnia 07.04.2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 07.04.2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA POD NASTĘPUJĄCYM LINKIEM:https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/12624/details

ZAMAWIAJĄCY ZAWIADAMIA, ŻE INFORMACJA DOTYCZĄCA EWENTUALNYCH PYTAŃ ZADAWANYCH DO TREŚCI SIWZ PRZEZ WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI NA NIE, ZOSTANIE PODANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO WIADOMOŚCI W DNIU 31 MARCA 2020 R.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.