Dzisiaj jest: 26.10.2020, imieniny: Ewarysta, Lucyny, Lutosławy

Budowa rurociągu tłocznego z budynku zagęszczania osadu na pole osadowe

Dodano: 7 miesięcy temu Czytane: 87

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, Nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

Budowa rurociągu tłocznego z budynku zagęszczania osadu na pole osadowe – ZUW GoczałkowiceData publikacji: 20.03.2020
 
CPV: 71320000 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 71248000 - 8, Nadzór nad projektem i dokumentacją

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa rurociągu tłocznego z budynku zagęszczania osadu na pole osadowe – ZUW Goczałkowice Nr postępowania: FZP/322/18/2020

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako „Regulamin”), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Wojewódzkiej 19 40-024 Katowice, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 32B, piętro III nie później niż do dnia 17.04.2020 r. do godziny 10:00.

Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY” nie później niż do dnia 17.04.2020 r. do godziny 10:00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX ust.10 SIWZ.

DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA POD NASTĘPUJĄCYM LINKIEM: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/12812/details?
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.