Dzisiaj jest: 30.10.2020, imieniny: Augustyny, Łukasza, Urbana

Przebudowa wodociągu zbiorniki Czarny Las Zabrze

Dodano: 7 miesięcy temu Czytane: 152

CPV 71320000, usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, nadzór nad projektem i dokumentacją

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

Przebudowa wodociągu DN1000 na DN800 Zbiorniki Czarny Las – Zabrze

 
Data publikacji: 12.03.2020
CPV: 71320000 - 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71248000 - 8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa wodociągu DN1000 na DN800 Zbiorniki Czarny Las - Zabrze”

Nr postępowania FZP/322/17/2020

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Regulamin), którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php, a w sprawach nieuregulowanych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z  2019 poz. 1145 z późn. zm.). Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien zapoznać  się z treścią ww. Regulaminu.

Termin składania ofert: Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19), Wydział Zamówień Publicznych (pok. 32B, piętro III) nie później niż do dnia dnia ?06 KWIETNIA 2020 r. do godziny 12.00?. Ofertę w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl nie później niż do dnia 06 KWIETNIA 2020 r. do godziny 12.00, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Rozdziale XIX p.10 SIWZ.

Dokumentacja postępowania została zamieszczona pod następującym linkiem: https://gpw-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/gpw-katowice/demand/notice/public/12636/details

ZAMAWIAJĄCY ZAWIADAMIA, ŻE INFORMACJA DOTYCZĄCA EWENTUALNYCH PYTAŃ ZADAWANYCH DO TREŚCI SIWZ PRZEZ WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI NA NIE, ZOSTANIE PODANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO WIADOMOŚCI W DNIU 31 MARCA 2020 R. 
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.