Dzisiaj jest: 26.10.2020, imieniny: Ewarysta, Lucyny, Lutosławy

Bieżące czyszczenie i udrażnianie koszy rur spustowych

Dodano: 7 miesięcy temu Czytane: 97

Przetarg na czyszczenie i udrażnianie koszy i rur spustowych, rynien oraz czyszczenie budek dla ptaków

ADMINISTRACJA "DWÓJKA"
JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

z siedzibą przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze www.jsmjg.pl,
tel. (75) 75 42 188
ogłasza

przetarg nieograniczony na
Bieżące czyszczenie i udrażnianie koszy rur spustowych, rur spustowych, rynien, w budynkach
Zabobrza II i III, oraz czyszczenie wnętrz budek dla ptaków zamontowanych na budynkach Administracji "Jedynka" i "Dwójka"

 
  • Wymagane wadium: 400,00- złotych.
  • Termin realizacji: umowa na czas nieoznaczony
  • Postępowania prowadzone są w oparciu o Regulamin udzielania zamówień JSM.
  • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać bezpośrednio w siedzibie Administracji "DWÓJKA" przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze tel. (75) 75 42 188 w godz. od 800 do 1400 - a także za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej - od dnia 07.04.2020 roku (cena SIWZ: 36,90 zł brutto).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zgodnie z procedurami podanymi w SIWZ w sekretariacie J S M przy ulicy Różyckiego 19, pok. 220 - do godz. 11:00 dnia 21.04.2020 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2020 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Administracji "DWÓJKA" przy ulicy Sygietyńskiego 1 w Jeleniej Górze.
Oferenci mogą brać udział w części dotyczącej otwarcia i odczytania ofert.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto JSM nr 09 8395 0001 0023 3655 2000 0001 w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze.
Kwotę za SIWZ - 36,90 zł. brutto, należy wpłacać tylko przelewem, na konto JSM.

Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.