Dzisiaj jest: 25.10.2020, imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora

Sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa w całości

Dodano: 7 miesięcy temu Czytane: 265

Przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa gorzelnia pod nazwą Ciszkowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j. z siedzibą w Ciszkowie

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI GORZELNIA CISZKOWO SP. Z O. O. SP. J.
Z SIEDZIBĄ W CISZKOWIE
ogłasza

IV przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa
w całości w trybie art. 316 prawa upadłościowego, w związku z art. 56 k.c.,
za cenę nie niższą niż 60% ceny oszacowania tj. 1.302,000- zł netto
(słownie: jeden milion trzysta dwa tysiące złotych 00/100)

 
Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo jako całość (gorzelnia) pod nazwą Ciszkowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j. z siedzibą w Ciszkowie przy ul. Krętej 5, zajmujące się produkcją spirytusu.

Przedsiębiorstwo obejmuje składniki materialne i niematerialne, bez zobowiązań i należności oraz środków pieniężnych, w tym:
  1. Nieruchomości: budynki o łącznej pow. 1355,30 m2, grunt (działki nr 67/31, 67/32, 67/33) o powierzchni łącznej 43 838 m2; grunt niezabudowany (działka nr 78/4) o powierzchni 17 800 m2, objęte księgami wieczystymi PO2T/00021509/5 - za cenę 60% wartości oszacowania tj. - 528.600,- zł.
  2. Ruchome środki trwałe obejmujące urządzenia i wyposażenie gorzelni szczegółowo opisane w operacie szacunkowym znajdującym się w sądowych aktach upadłościowych oraz w biurze syndyka za cenę nie niższą niż 60% wartości oszacowania tj. - 773.400,- zł.
Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w Biurze Syndyka w Pile, ul. Sikorskiego 33, pok. 309 i wpłata wadium w wysokości 100.000,- zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na konto masy upadłości: 43 1090 1391 0000 0001 3403 3277 - Santander Bank Polska S.A. - z dopiskiem "Wadium - gorzelnia Ciszkowo", najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2020 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 kwietnia 2020 roku o godz. 15:00 w biurze syndyka w Pile.

Dodatkowe informacje nr telefonu telefonu: 67 3517855 lub 602528424.
Oglądanie przedsiębiorstwa upadłego, zapoznanie się z regulaminem przetargu, wyceną przedsiębiorstwa możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.