Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Wymiana okien i drzwi wejściowych

Dodano: 2 lata temu Czytane: 286

Przetarg na wymianę 7 sztuk okien PCV oraz 1 sztuki drzwi wejściowych aluminiowych do lokalu użytkowego przy ulicy Belzackiej 66 w Piotrkowie Trybunalskim

PIOTRKOWSKA  SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA
OGŁASZA  

PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYMIANĘ STOLARKI W ZASOBACH PIOTRKOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 
  • Wymiana 7 szt. okien PCV  oraz 1 szt. drzwi wejściowych aluminiowych do lokalu użytkowego w PHU KWADRAT przy ulicy Belzackiej 66 w Piotrkowie Trybunalskim.
  • Wymiana 12 szt. okien PCV w lokalu użytkowym przy ulicy Sienkiewicza 24 w Piotrkowie Trybunalskim.
  • Wymiana 4 szt okien PCV w lokalu użytkowym PHU ulicy Jagiellońska 7 w Piotrkowie Trybunalskim
Termin realizacji zamówienia: 30.09.2020 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia za odpłatnością w wysokości 100,00 zł + 23% VAT=123,00 zł (wpłata na konto PEKAO SA O/Piotrków Tryb. 51 1240 3116 1111 0000 3506 6347 lub BNP PARIBAS POLSKA SA  35 1750 1295 0000 0000 2086 2033) można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 18, I piętro, ul. Belzacka 66.

Bliższych informacji udziela Dział Gospodarki Cieplnej i GZM tut. Spółdzielni tel. 044 6497852 wew. 32 lub kom. 605100433.

Oferty na formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ) należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG – Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej” w terminie do dnia 15.04.2020 r. godz. 14°° w sekretariacie Spółdzielni ul. Belzacka 66, pokój Nr 5.

 Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
  • wpłacenie wadium w wysokości: 2.500,00 złotych na konto PEKAO S.A. O/Piotrków Tryb.  51 1240 3116 1111 0000 3506 6347 lub BNP PARIBAS POLSKA SA  35 1750 1295 0000 0000 2086 2033
  • złożenie kompletu dokumentów określonych w SIWZ.
O wyborze oferty decydować będzie
  • cena ryczałtowa,
  • wskaźniki do kosztorysowania,
  • termin płatności,
  • udzielona gwarancja
  • oraz dostarczone referencje od poprzednich zamawiających.
O wynikach przetargu Spółdzielnia powiadomi pisemnie oferenta, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Oferent zobowiązany jest w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w terminie 30 dni od daty ogłoszenia o wyborze oferty.

Nie podpisanie w wyznaczonym terminie umowy powoduje przepadek wadium.

PSM zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania przetargowego.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.