Dzisiaj jest: 28.10.2020, imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty

Wymiana poziomów instalacji hydrantowej i zimnej wody w piwnicach

Dodano: 7 miesięcy temu Czytane: 126

Przetarg na wymianę poziomów instalacji hydrantowej i zimnej wody w piwnicach budynku usługowego przy ulicy Komedy Trzcińskiego 12

JELENIOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W JELENIEJ GÓRZE UL. RÓŻYCKIEGO 19
www.jsmjg.pl, tel. 75 76 74 832 do 34, fax 75 75 43 290
e-mail zgc@jsmjg.pl
Ogłasza

przetarg nieograniczony na wykonanie robót
wymiana poziomów instalacji hydrantowej i zimnej wody w piwnicach
budynku usługowego przy ul. Komedy Trzcińskiego 12

  • Preferowany termin realizacji do 30 maja 2020 r.
  • Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1 000,00 zł
  • Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Zamówień JSM.
  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) przesyłana będzie od dnia 19.03.2020 r. na wskazany adres e-mail po przesłaniu potwierdzenia opłaty za SIWZ. Adres e-mail JSM do korespondencji : zgc@jsmjg.pl . Informacje udzielane są pod nr 75 75 221 99 lub 75 76 44 130 . (cena SIWZ 30,00 zł netto + 23 % VAT = 36,90 zł na konto JSM j.n.).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Wymiana instalacji wodnych Komedy Trzcińskiego 12” zgodnie z procedurą podaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w sekretariacie Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Różyckiego 19, pok. nr 220, do dnia 09.04.2020 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2020 r. o godz. 11:15 (oferenci mogą brać udział w części dotyczącej otwarcia i odczytania ofert jednak wobec ogłoszonego stanu epidemicznego odstępuje się od tej zasady).

Należność za SIWZ oraz wadium należy wpłacić przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze nr 09 8395 0001 0023 3655 2000 0001.
Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub części.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.