Dzisiaj jest: 21.10.2020, imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza

Przetarg na budowę zakładu do produkcji mieszanek mineralno-cementowych

Dodano: 6 miesięcy temu Czytane: 97

Przetarg na roboty budowlane budowa Zakładu produkującego mieszanki mineralno-cementowe w Czerwionce-Leszczynach przy ulicy Młyńskiej 24

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACJI S.A.
w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Chlebowa 22
OGŁASZA

przetarg nieograniczony na
Budowa zakładu do produkcji mieszanek mineralno-cementowych
w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Młyńskiej 24


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
  1. Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.
  2. Wpłacenie wadium wwysokości 50.000,00 zł.
Wadium należy wpłacić na konto: PKOBP SA O/RYBNIK 22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem „Budowa zakładu do produkcji mieszanek mineralno-cementowych”.

Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert. Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. dopuszcza możliwość wniesienia wadium w postaci gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych.

Oferty należy składać w kancelarii przedsiębiorstwado dnia 24.04.2020 r. do godz. 9:00.
Kancelaria wystawia pokwitowanie przyjęcia oferty.
Komisyjne otwarcie części technicznej ofert nastąpi w dniu 24.04.2020 r. o godzinie 9:05.
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest:
  • Bartosz Kopia – tel. 512 447 273 – sprawy techniczne dot. instalacji,
  • Ireneusz Wróblewski – tel. 737 453 600 – sprawy techniczne dot. budowy,
  • Iwona Bojdoł – tel. 504 408 394 – sprawy formalne.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. zastrzega sobie prawo do:
  • swobodnego wyboru ofert,
  • uznania, że przetarg nie dał rezultatu,
  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Materiały przetargowe do pobrania ze strony internetowej: www.pgwir.pl
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.