Dzisiaj jest: 31.10.2020, imieniny:

Warszawa przetarg na projekt i wykonanie dwóch platform pionowych dla osób niepełnosprawnych

Dodano: 7 miesięcy temu Czytane: 85

Przetarg na wykonanie platform pionowych dla osób niepełnosprawnych przy budynkach mieszkalnych określonych adresem ulic Szolc-Rogozińskiego 17 oraz Szolc-Rogozińskiego 19 w Warszawie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" w Warszawie
ul. Kulczyńskiego 14
ogłasza

pisemny przetarg nieograniczony na projekt i wykonanie dwóch platform pionowych dla osób niepełnosprawnych przy budynkach mieszkalnych określonych adresem ul. Szolc-Rogozińskiego 17 oraz Szolc-Rogozińskiego 19 znajdujących w zasobach Spółdzielni

 
Szczegółowy zakres zamówienia opisano w SIWZ, którą można pobrać wraz z załącznikami z sekretariatu w siedzibie Spółdzielni pok. nr 4 za odpłatnością w wysokości 200,00 zł.

Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie materiałów przetargowych oraz złożenie pisemnej oferty według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami i dowodem wpłaty wadium w wysokości 4 000,00 zł.

Pisemną ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 4 w terminie do dnia 27.04.2020 r. do godz. 12.00. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisane "Przetarg na projekt i wykonanie platform dla niepełnosprawnych w 2020 r. Oferta".

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2020 r. o godz. 12.15 w sali konferencyjnej pok. 32 w siedzibie Zamawiającego.
Szczegółową informację nt. przetargu można uzyskać w Spółdzielni, tel. 22 643-05-23 lub e-mailem: w.bogusz@naskraju.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.