Dzisiaj jest: 3.12.2021, imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Szczecin przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego

Dodano: 2 lata temu Czytane: 159

Przetarg na roboty termomodernizacyjne budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany w Szczecinie przy ulicy Jodłowej 1,3,5,7 i Santockiej 32,33,34

Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Szczecinie
przy ul. Jodłowej 7a
Ogłasza

przetarg nieograniczony
na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Szczecinie przy ul. Jodłowej 1,3,5,7 i Santockiej 32,33,34 w zakresie likwidacji węzła grupowego oraz budowy dwóch nowych węzłów cieplnych oraz modernizacja instalacji co i cwu

 
  • Termin realizacji robót : Do 15.09.2020 uruchomienie instalacji c.o oraz do 30.11.2020 - zakończenie całości robót.
  • Informacje o przedmiocie przetargu, warunkach zamówienia oraz SIWZ można otrzymać w formie elektronicznej - kancelaria@ssm-szczecin.pllub tel. 605 625 180 lub 665 143 014.
  • Oferty należy składać w kancelarii SSM przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie do dnia 30 kwietnia 2020 r. do godziny 12:45.
  • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSM przy ul. Jodłowej 7Aw Szczecinie dnia 30 kwietnia 2020 r. o godzinie 13:00.
  • Termin związania ofertą : 60 dni od dnia wyznaczonego na złożenie ofert.
  • Wysokość wadium wynosi 50.000 zł.
Wadium należy wnieść do dnia 29 kwietnia 2020 r. przelewem na konto Zamawiającego w Banku PKO BP nr 51 1020 4795 0000 9902 0003 9685.
Dopuszcza się wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej lub w gwarancji ubezpieczeniowej.

Zamawiający dokonuje zwrotu wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy z wybranym oferentem.
Zamawiający dokonuje zwrotu wadium oferentom, których oferty zostały odrzucone, w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez oferenta zawiadomienia o odrzuceniu oferty.
Zamawiający dokonuje zwrotu wadium oferentom, których oferty zostały wycofane na wniosek oferenta złożony przed terminem otwarcia ofert, w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia złożonego przez oferenta wniosku, o nierozpatrywanie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn bez podania uzasadnienia.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.