Dzisiaj jest: 31.10.2020, imieniny:

Żary przetarg na wykonanie remontów instalacji elektrycznych i odgromowych

Dodano: 7 miesięcy temu Czytane: 150

Docieplenie stropodachów, malowanie klatek schodowych, malowanie wiatrołapów, malowanie piwnic, wykonanie docieplenia ścian budynków, wykonanie remontów instalacji elektrycznych i odgromowych

Żary przetarg na wykonanie remontów instalacji elektrycznych i odgromowych
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żarach 
ul. Wieniawskiego 1
ogłasza

przetarg ofertowy nieograniczony na

  1. Docieplenie stropodachów
  2. Malowanie klatek schodowych, wiatrołapów i piwnic
  3. Wykonanie docieplenia ścian budynków metodą lekką-mokrą
  4. Wykonanie remontów instalacji elektrycznych i odgromowych oraz kontroli okresowych
  5. Wymianę stolarki otworowej
  6. Wykonanie okresowych kontroli szczelności instalacji gazowych

Zakres prac wraz ze specyfikacją warunków przetargu dostępny odpłatnie w cenie 100-150 zł (netto za każdą z robót). Odbiór w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 9, lub wysyłka na adres e-mailowy po otrzymaniu dowodu wpłaty.

Oferty należy składać w Kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej w terminie14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na roboty……” (na każdą z robót oddzielnie).
Zwrot wadium dla oferenta, który nie wygra przetargu, nastąpi po zakończeniu postępowania przetargowego.

Oferent, który wygra przetarg, otrzyma zwrot wadium po podpisaniu umowy lub wadium przepadnie w przypadku jej niepodpisania.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oraz nieprzyjęcia żadnej oferty, bez podania przyczyn.

Informujemy, że z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Drzymała tel. 798 686 971.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.