Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Bogatynia przetarg na dostawę i uruchomienie zestawu hydroforowego

Dodano: 2 lata temu Czytane: 116

Dostawa i uruchomienie zestawu hydroforowego wraz z układem sterowania na realizację zadania „Modernizacja pompowni wody ul. Chopina w Bogatyni"

BOGATYŃSKIE WODOCIĄGI I OCZYSZCZALNIA S.A.
ul. Żołnierzy II AWP 20
59–920 Bogatynia
ogłasza

przetarg nieograniczony

prowadzony na podstawie „Regulaminu Udzielania Zamówień przez BWiO S.A.,
do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych”
pn. :

Dostawa i uruchomienie zestawu hydroforowego wraz z układem sterowania na
realizację zadania pn. „Modernizacja pompowni wody ul. Chopina w Bogatyni.”

  1. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z SIWZ, która znajduje się na stronie internetowej BWiO S.A. www.bwio.pl w zakładce przetargi.
  2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania oferty.
  3. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w przetargu oraz inne warunki określone w SIWZ.
  4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty na adres : BWiO S.A., ul. Żołnierzy II AWP 20, 59-920 Bogatynia.
  5. Termin składania ofert : do dnia 30.04.2020r. do godz. 11:30.
  6. Otwarcie ofert odbędzie się zgodnie z SIWZ dnia 30.04.2020r. godz.1200 w siedzibie Zamawiającego Sali Konferencyjnej (II piętro).
  7. Sprawę prowadzi Paweł Olejarz nr tel 605 855 665.
  8. Pytania prosimy kierować na adres e-mail zaopatrzenie@bwio.pl, pocztą lub faxem.
Termin zapytań upływa na 5 dni przed terminem złożenia ofert.

 Bogatynia, dnia 10.04.2020r.
 Zatwierdził :
 Prezes Zarządu
 Dyrektor Naczelny
 Roman Konopski 
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.