Dzisiaj jest: 24.10.2020, imieniny: Arety, Marty, Marcina

Warszawa przetarg na remont ulicy Capri

Dodano: 6 miesięcy temu Czytane: 82

Remont ulicy Capri w zasobach AO ,,Stegny południe" w Warszawie

MSM "ENERGETYKA"
02-764 Warczawa, uL portofino 8
Tel./22 /842 O0 41,
OGŁASZA

ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
04/T/2020
w trybie przetargu nieograniczonego
na remont ulicy Capri w zasobach AO ,,Stegny południe" w Warszawie

 1. Pożądany termin realizacji zamówietnia wg. oferty
 2. Okres gwarancji: min. 36 miesięcy
 3. Do kontaktów z Oferentami upoważniony jest:
 • Jarosław Pelc - tel. 600 387 092
Od Oferentów wymagane jest wniesienie wadium w fomie pieniądza w wysoko6ci 10.000, -PLN
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zostanie przesłany na adres mailowy Oferenta po przesłaniu zarniaru wziecia udziału w postepowaniu na adres ao.stg.pld@msmenergetyka.pl
 • Materiały pzetargowe nie podlegają zwrotowi.
 • Temin wysyłania materiałów przetargowych do dnia 29.04.2020.
 • Składanie ofert w siedzibie Zamawiającego ul. Portofino 8 do dnia 30.04.2020, do godz. 10:00 w pok. nr 8 (Sekretariat Administracji) po uzgodnieniu terminów telefonicznie z p. Elżbietą Soboń pod nr /22/842 00 41
Otwarcie ofert: w siedzibie Zmawiającego - Warszawa, ul. Portofino 8 w Sali Konferencyjnej, pok. nr 13, dnia 30.04.2020. O cenach złożonych ofert Oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie w dnji 30.04.2020. za pośrednictem e-mail.

Dodatkowe informacje przetargowe :
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz do nie ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za zakup przez Oferentów materiałów przetargowych i przygotowania przez nich ofert.
 2. Koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty bez względu na wynik postępowania przetargowego ponosi Oferent.
 3. Dokumenty przetargowe dostarczone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
 4. Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie, którą Oferent opisuje swoją nazwą oraz tytułem postepowania, którego dotyczy.
 5. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach okeślonych w regulaminie Udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w MSM "Energetyka".
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.