Dzisiaj jest: 1.11.2020, imieniny: Konrada, Seweryny, Wiktoryny

Poznań przetarg na remont Domu Kultury wykonanie prac wykończeniowych

Dodano: 7 miesięcy temu Czytane: 99

Remont Domu Kultury „Jędruś” etap 3 roboty wykończeniowe na osiedlu Armii Krajowej 101 w Poznaniu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu
ogłasza

przetarg nieograniczony w oparciu o „Zasady przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień”
obowiązujące w Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu na remont Domu Kultury „Jędruś” (etap 3 – roboty wykończeniowe) na os. Armii Krajowej 101 w Poznaniu


Oferta powinna odpowiadać wymogom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która udostępniana będzie w wersji elektronicznej, po przesłaniu dowodu wpłaty na biuro@osiedlemlodych.pl, której należy dokonać przelewem na konto PKO V Oddział w Poznaniu, 47 1020 4027 0000 1502 0035 4068 w wysokości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście zł 00/100).

Ofertę należy złożyć w siedzibie  Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu (os. Piastowskie 16, pok. 18 – kancelaria) do 6 maja 2020 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi 7 maja 2020r. o godz. 13:00 w Klubie Pracownika – na os. Piastowskim 16 w Poznaniu, bez udziału oferentów.

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest p. Arkadiusz Kasperek – tel. 61 879 04 11 w. 317.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.