Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Stalowa Wola przetarg na wykonanie prac ślusarskich w lokalach

Dodano: 2 lata temu Czytane: 196

Wykonanie prac ślusarskich w pomieszczeniach dla pracowników administracji (dla murarzy), w pawilonie Handlowo-Usługowym, w budynku mieszkalnym przy ulicy Poniatowskiego 26, w lokalu po „Jacht Klub”

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stalowej Woli

zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac ślusarskich w
nw. lokalach zlokalizowanym w zasobach poszczególnych Administracji OsiedliAdministracja Osiedla nr 1 :

1. Pomieszczenie dla pracowników administracji (dla murarzy) zlokalizowane w budynku przy ul.gen.L.Okulickiego 125 w Stalowej Woli – demontaż, dostawa i montaż witryny i drzwi wejściowych, wg załączonej specyfikacji i schematu.
 • Ślusarka winna być wykonana w konstrukcji aluminiowej lub stalowej.
 • Termin wykonania, nie później niż do 30.06.2020 r., należy podać w ofercie.

Administracja Osiedla nr 2 :

2. Pawilon Handlowo-Usługowy przy ul. Siedlanowkiego 3 (segment A, parter, lokal po lewej stronie od sklepu Żabka) – demontaż, dostawa i montaż witryn i drzwi wejściowych, wg załączonej specyfikacji i schematu.
 • Ślusarka winna być wykonana w konstrukcji aluminiowej.
 • Termin wykonania, nie później niż do 30.06.2020 r., należy podać w ofercie.

Administracja Osiedla nr 3 :

3. Budynek mieszkalny przy ul. Poniatowskiego 26 – drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe, stalowe, demontaż, dostawa i montaż drzwi wejściowych, wg załączonej specyfikacji i schematu.

4. Pawilon Handlowo-Usługowy przy ul. Poniatowskiego 4, lokal nr 2 – drzwi zewnętrzne, demontaż, dostawa i montaż drzwi, wg załączonej specyfikacji i schematu.
 • Ślusarka winna być wykonana w konstrukcji aluminiowej.
 • Termin wykonania, nie później niż do 30.06.2020 r., należy podać w ofercie.

5. Lokal po „Jacht Klub” przy ul. Wałowej 1A – drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe, demontaż, dostawa i montaż drzwi, wg załączonej specyfikacji i schematu.
 • Ślusarka winna być wykonana w konstrukcji aluminiowej.
 • Termin wykonania, nie później niż do 31.05.2020 r., należy podać w ofercie.

Wadium w wysokości po 1 tys. zł, dla każdej pozycji oddzielnie, należy wpłacić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli PKO BP S.A. O/Stalowa Wola 32 1020 4939 0000 0102 0003 3282.

Za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Spółdzielni. W przypadku wybrania oferty, kwota wpłaconego wadium zostanie konwertowana na poczet zabezpieczenia należytego wykonania robót.
 • Kserokopie wpłat należy dołączyć do oferty.
 • Dopuszcza się składanie ofert cząstkowych.

Wszelkie  niezbędne  materiały  do  złożenia  oferty,  tj.: druki ofertowe,  zgłoszenie udziału w przetargu ,  specyfikacje  wraz ze schematami witryn i drzwi znajdują się w załączniku PDF lub można odebrać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli przy ul.gen.L.Okulickiego 32, pok. 212 w godz. od 700 do 1500, tel. 15 810 98 01 wewn. 220.

Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest dokonać pomiarów we własnym zakresie.

W tym celu należy skontaktować się z :
 • Administracją Osiedla Nr 1, dział techniczny, tel. 15 810 98 05,
 • Administracją Osiedla Nr 2, dział techniczny, tel. 15 810 98 08,
 • Administracją Osiedla nr 3, dział techniczny, tel. 15 810 98 11.

Ofertę na formularzu ofertowym w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Wymiana ślusarki” należy złożyć w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli przy ul. gen.L.Okulickiego 32, w terminie do 27.04.2020 r. do godz. 1500.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.