Dzisiaj jest: 24.10.2020, imieniny: Arety, Marty, Marcina

Chełmno przetarg na dostawę gazu ziemnego wysokometanowego

Dodano: 6 miesięcy temu Czytane: 91

Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E obejmująca sprzedaż i dystrybucję w taryfach W-3.6, W-4, W-5, W-6

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chełmnie
ul. Młyńska 7
ogłasza

przetarg na dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (E)
obejmującą sprzedaż i dystrybucję w taryfach W-3.6, W-4, W-5, W-6

  • Okres dostawy: 01.01.2021 – 31.03.2022.
  • Planowana szacunkowa wielkość dostawy: 24.110.935 kWh (2.107.979 m3).

Podana wielkość dostawy ma charakter orientacyjny i nie może być traktowana jako zobowiązanie Zamawiającego do jej zakupu.

Oferta powinna zawierać stawkę wyrażoną w złotych za kWh dostarczonego gazu w okresie obowiązywania umowy oraz inne elementy kosztów jakimi składający ofertę będzie chciał obciążać Zamawiającego.

Termin złożenia oferty: 30.04.2020 r. godz. 10.00 w sekretariacie siedziby Zamawiającego.

Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
  • aktualną koncesję na obrót paliwami gazowymi,
  • oświadczenie o posiadanej ważnej umowie z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (właściwym dla Zamawiającego).

Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci polisy ubezpieczeniowej do wysokości  300 000 zł.
Podstawowe w ofercie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym niniejszym postępowaniem przetargowym.
Wszelkie informacje i pytania w sprawie ogłoszonego przetargu należy kierować na adres: sekretariat@smchelmno.pl

Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do skutecznej zmiany sprzedaży gazu, z którym Zamawiający ma umowę obowiązującą do dnia 31.12.2020 r.

ZARZĄD
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.