Dzisiaj jest: 24.10.2020, imieniny: Arety, Marty, Marcina

Skierniewice przetarg na wynajem lokalu użytkowego

Dodano: 6 miesięcy temu Czytane: 86

Wynajem lokalu użytkowego położonego przy ulicy Zawadzkiego 4 w Skierniewicach o powierzchni 80,20 m2

Skierniewicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Skierniewicach
ul. Kopernika 5 woj. łódzkie,
tel. 46 8332057, fax 46 8334075
ogłasza

przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Zawadzkiego 4 w Skierniewicach o powierzchni 80,20 m2 z możliwością zawarcia umowy od 01.05.2016 r.


Oferty pisemne prosimy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „przetarg na wynajem lokalu przy ul. Zawadzkiego 4 w Skierniewicach” w Sekretariacie Spółdzielni – pok. 5 przy ul. Kopernika 5 do dnia 18.04.2016 r. do godziny 17:00
  1. Oferta musi zawierać:
  2. Imię, nazwisko, adres oferenta w przypadku osoby fizycznej lub nazwę firmy i siedzibę w przypadku osoby prawnej;
  3. Datę sporządzenia oferty;
  4. Proponowaną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej bez podatku VAT i opłat za c.o. i z.w. i c.w.,
  5. Proponowany sposób wykorzystania lokalu;
  6. Oświadczenie, że oferent:
  • zapoznał się z warunkami podanymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • zapoznał się ze stanem technicznym lokalu i ewentualny remont wykona we własnym zakresie i na własny koszt,
  • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osób fizycznych).

Cena wywoławcza stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej (bez podatku VAT i opłat za c.o. i z.w. i c.w.) wynosi 16,10 zł. Wadium w kwocie 2.000,00 zł. płatne w kasie Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 do dnia 18.04.2016 r. do godziny 16:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.04.2016 r. o godzinie 10:00 w biurze Spółdzielni przy ul. Kopernika 5 w Skierniewicach.
Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy najmu w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu. Przy podpisaniu umowy najmu wymagana jest wpłata kaucji w wysokości 3-miesięcznego wymiaru czynszu.

Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu.
Nie podpisanie umowy oznacza utratę wadium na rzecz Spółdzielni.

O wynikach przetargu Spółdzielnia powiadomi oferentów na piśmie w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 46 833-31-35, 833-20-57 w. 21.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.