Dzisiaj jest: 26.10.2020, imieniny: Ewarysta, Lucyny, Lutosławy

Pionki przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

Dodano: 6 miesięcy temu Czytane: 69

Nieruchomość zabudowana budynkiem produkcyjnym Z-57 o powierzchni użytkowej 572 m2., nieruchomość zabudowana budynkami produkcyjno-magazynowymi powierzchni użytkowej 1152,04 m2. i 610,69m2

Burmistrz Miasta Pionki
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pionki Al.Jana Pawła II nr 15
oraz na stronie www.bip.pionki.pl.
zostały podane do publicznej wiadomości ogłoszenia o organizowanych

ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

  1. Zabudowanej budynkiem produkcyjnym Z-57 o pow. użytk. 572 m2., nieruchomości położonej w Pionkach przy ul. Zakładowej, stanowiącej działkę nr 1464/434 o pow. 0,6627 ha wraz z udziałem 13/10000cz. w prawie użytkowania wieczystego działek nr: 1464/31, 1464/167, 1464/103, 1464/36 i 1464/126 o łącznej pow. 7,4786 ha, udziałem 1831/10000 cz. w działce 1464/384 o pow. 0,1635 ha i udziałem 251/10000 cz. w działkach nr 1464/382 i nr 1464/438 o łącznej pow. 1,4704 ha, stanowiących drogi wewnętrzne.

    Cena wywoławcza nieruchomości 135 000,00zł - zł (zwol. z VAT na podst. Art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług)
    Wadium: 13.000,00 zł (wniesione w pieniądzu)
    Przetarg odbędzie się w dniu 14 maja 2020r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Pionki
    Al. Jana Pawła II nr 15 pok. nr 213.
  2. Zabudowanej budynkami produkcyjno-magazynowymi pow. użytk. 1152,04 m2. i 610,69m2 nieruchomości położonej w Pionkach przy ul. Zakładowej, stanowiącej działkę nr 1464/420 o pow. 0,6028 ha wraz z udziałem 12/10000cz. w prawie użytkowania wieczystego działek nr: 1464/31, 1464/167, 1464/103, 1464/36 , 1464/126, 1464/60, 1464/141, 1464/176 i 1464/178 o łącznej pow. 8,2262 ha,, stanowiących drogi wewnętrzne.
Cena wywoławcza nieruchomości 206 000,00zł - zł (zwol. z VAT na podst. Art. 43 ust 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług)
Wadium: 21 000,00 zł (wniesione w pieniądzu)

Przetarg odbędzie się w dniu 14 maja 2020r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Pionki
Al. Jana Pawła II nr 15 pok. nr 213.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem Gminy Urzędu Miasta w Pionkach pok. nr 213 lub telefonicznie 48 341 42 19.

Pionki, dnia 09.04.2020 r.
Burmistrz Miasta Pionki
/-/ Robert Kowalczyk
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.