Dzisiaj jest: 24.10.2020, imieniny: Arety, Marty, Marcina

Warszawa przetarg na wykonanie modernizacji klatek schodowych

Dodano: 6 miesięcy temu Czytane: 118

Prace modernizacyjne klatek schodowych w budynkach przy ulicy Kaden-Bandrowskiego 5 i 9, ulicy Blatona 1 i ulicy Wolfkego 15, 15a w Osiedlu BEMOWO IV w Warszawie

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA Administracja Osiedla Bemowo IV

ZAPRASZA DO PRZETARGU
na wybór wykonawcy modernizacji klatek schodowych w pięciu budynkach

przy ul. Kaden-Bandrowskiego 5 i 9, Blatona 1 oraz Wolfkego 15, 15a,  w Osiedlu BEMOWO IV

Dokumenty przetargowe można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Bemowo IV Warszawa, ul. Wolfkego 14, Dział Techniczny tel. 22 638-51-30 wew. 18 pod warunkiem wniesienia opłaty w wysokości 500 zł (opłata nie podlega zwrotowi).

Po okazaniu dowodu wpłaty, uczestnicy otrzymują następujące dokumenty  
 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia   
 2. Opis przedmiotu zamówienia z przedmiarami robót   
 3. Przedmiary robót   
 4. Szczegółowe wymagania materiałowe   
 5. Projekt umowy  
 6. Wizualizacja sposobu przeprowadzenia modernizacji (płyta)

SKŁADANIE OFERT
 1. Miejsce: Sekretariat Administracji Osiedla Bemowo IV, 01-494 Warszawa, ul. Wolfkego 14, pokój nr 6
 2. Termin składania ofert: do dnia 06.05.2020 do godz. 10.00

OTWARCIE OFERT
 1. Miejsce: Administracja Osiedla Bemowo IV, 01-494 Warszawa, ul. Wolfkego 14, pokój nr 7
 2. Termin: dnia 06.05.2020r. o godz. 12.00

WARUNKI UCZESTNICTWA

Rozpatrzenie oferty uwarunkowane jest wniesieniem wadium w wysokości 35.000 zł (wadium podlega zwrotowi w wysokości nominalnej w przypadku nie wybrania oferty w terminie 60 dni od dnia otwarcia ofert).

Opłatę za dokumenty przetargowe i wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: SM Wola Administracja Osiedla Bemowo IV PKO BP SA VII O/Warszawa nr 78 1020 1185 0000 4602 0075 5272

DODATKOWE INFORMACJE
 1. Czas związania ofertą z Zamawiającym 60 dni od dnia otwarcia ofert.
 2. Informacji w sprawach związanych z ofertami i przedmiotem zamówienia udziela: - Bożena Bartnik, oraz Andrzej Karpiński tel. 22 638-51-30 wew. 18, 11
 3. Przewidywany termin ukończenia realizacji zamówienia: 30.11.2020 r.
 4. Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu unieważnienia przetargu.
 5. Administracja Osiedla Bemowo IV zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. Administracji Osiedla Bemowo IV przysługuje prawo podjęcia rokowań z wybranymi oferentami.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.