Dzisiaj jest: 3.12.2021, imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Warszawa przetarg na wykonanie kontroli okresowych hydroforni

Dodano: 2 lata temu Czytane: 162

Kontrola okresowa zgodnie z art. 62.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dotyczącej 99 budynków mieszkalnych, 11 pawilonów usługowo-handlowych oraz 8 budynków

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skraju" w Warszawie 
ul. Kulczyńskiego 14,
ogłasza

pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie kontroli okresowych

zgodnie z art. 62.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dotyczącej 99 budynków mieszkalnych, 11 pawilonów usługowo-handlowych oraz 8 budynków hydroforni znajdujących w zasobach Spółdzielni

Szczegółowy zakres zamówienia opisano w SIWZ, którą można pobrać wraz z załącznikami z sekretariatu w siedzibie Spółdzielni pok. nr 4 za odpłatnością w wysokości 100,00 zł.
  • Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie materiałów przetargowych oraz złożenie pisemnej oferty według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami i dowodem wpłaty wadium w wysokości właściwej dla składanej oferty i nie wyższej niż 12 000,00 zł.
  • Pisemną ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni pok. nr 4 w terminie do dnia 18.05.2020 r. do godz. 12.00.
  • Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
  • Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisane "Przetarg na wykonanie przeglądów okresowych w 2020 r. Oferta".

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2020 r. o godz. 12.15 w sali konferencyjnej pok. 32 w siedzibie Zamawiającego.
Szczegółową informację nt. przetargu można uzyskać w Spółdzielni, tel. 22 643-05-23 lub e-mailem: w.bogusz@naskraju.pl
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.