Dzisiaj jest: 26.10.2020, imieniny: Ewarysta, Lucyny, Lutosławy

Jastrzębie-Zdrój przetarg na modernizację elewacji pomostu

Dodano: 6 miesięcy temu Czytane: 92

Przetarg na wykonanie modernizacji elewacji pomostu PT-4

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNEJ I REKULTYWACJI S.A. w Jastrzębiu-Zdroju 
ul. Chlebowa 22
O G Ł A S Z A

przetarg nieograniczony na Modernizacja elewacji pomostu PT-4
łączącego halę RCC z budynkiem sortowni


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
  1. Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.
  2. Wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00 zł.
Wadium należy wpłacić na konto: PKO BP SA O/RYBNIK 22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem „Modernizacja elewacji pomostu PT-4 łączącego halę RCC z budynkiem sortowni”.

Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert. Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. nie dopuszcza możliwości wniesienia wadium w innej formie.
  • Oferty należy składać w kancelarii przedsiębiorstwado dnia 18.05.2020 r. do godz. 9.00.
  • Kancelaria wystawia pokwitowanie przyjęcia oferty.
  • Komisyjne otwarcie części technicznej ofert nastąpiw dniu 18.05.2020 r. o godzinie 9.05.

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest:
  • Damian Hensel – tel. kom. 605 485 810 sprawy techniczne,
  • Iwona Bojdoł – tel. kom. 504 408 394 sprawy formalne.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. zastrzega sobie prawo do:
  • swobodnego wyboru ofert,
  • uznania, że przetarg nie dał rezultatu,
  • unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Materiały przetargowe do pobrania ze strony internetowej: www.pgwir.pl
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.