Dzisiaj jest: 31.10.2020, imieniny:

Bytów przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Dodano: 6 miesięcy temu Czytane: 79

Przetarg na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bytowie przy ulicy Wybickiego 2

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BYTOWIE S.A.
ul. Wybickiego 2, 77-100 Bytów
OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI
położonych w Bytowie przy ul. Wybickiego 2
  • Działki niezabudowanej nr: 25/4 o pow. 0.3384 ha wraz z 1 udziału w działce 25/5 o łącznej pow. 0.0445 ha,cena wywoławcza 506.000,00 zł (do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT 23%).
  • Działki zabudowanej o nr 25/ 6 o pow. 0.3109 ha (na nieruchomości posadowiony jest jednokondygnacyjny budynek biurowo-magazynowo-produkcyjny o powierzchni 235 m2 podłączony do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz do sieci elektroenergetycznej), wraz z 1 udziału w działce 25/5 o łącznej pow. 0.0445 ha, cena wywoławcza677.000,00 zł.
Działki są opisane w księdze wieczystej KW SL1B/00027206/2.

Szczegółowe informacje o przedmiotach i warunkach przetargu zawiera Regulamin.
  1. Warunkiem udziału w przetargu jest:
1.1 Zapoznanie się z regulaminem przetargu opublikowanym na stronie internetowej Organizatora:www.pksbytow.pl w zakładce BIP.
1.2 Wpłata wadium w wysokości 50 600,00 zł lub 67 700,00 zł odpowiednio do przedmiotu, którego dotyczyć ma oferta. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Organizatora o numerze 40 1240 3783 1111 0000 4080 8428 w banku PEKAO S.A. I/O Bytów najpóźniej do dnia 13 maja 2020 r.
1.3 Złożenie oferty zgodnej z warunkami opisanymi w Regulaminie, w przewidzianym w nim terminie, z kompletem wymaganych załączników.
2. Oferty należy wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub doręczyć osobiście na adres Organizatora.
3. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 14 maja 2020 r. o godz. 15.00. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby Organizatora.
4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie PKS Bytów S.A. w Bytowie przy ul. Wybickiego 2, pokój nr 24.
5. Uczestnikowi przetargu, który zwyciężył w przetargu, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium zostanie niezwłocznie zwrócone. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy wadium przepadnie na rzecz PKS w Bytowie S.A. Koszty sporządzenia umowy poniesie nabywca. Oferta jest wiążąca przez 6 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz do zamknięcia przetargu bez wybrania oferty.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.