Dzisiaj jest: 26.1.2022, imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Barlinek przetarg na wykonanie robót dekarskich w budynkach

Dodano: 2 lata temu Czytane: 151

Przetarg na na roboty dekarskie w budynkach w Barlinku

Barlinek, dnia 27.04.2020 r.
OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PIAST" w Barlinku

ul. Wodna 2 74-320 Barlinek
ogłasza

pisemny nieograniczony przetarg na wykonanie

ZADANIE
Wykonanie robót dekarskich na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Barlinku w budynkach: Stodolna 1 klatki sch. "G", "H", "I" oraz Przemysłowa 7 w Barlinku.
Oferta powinna zawierać
  1. Ofertę cenową.
  2. Potencjał techniczny firmy niezbędny do wykonania zamówienia.
  3. Podpisane oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z regulaminem obowiązującym w S.M. "PIAST" w Barlinku dotyczącym zamówień na roboty, dostawy i usługi budowlane.
  4. Referencje.
  5. Warunki płatności.
  6. Okres gwarancji.
  7. Termin wykonania.
  • Dodatkowe informacje oraz szczegółową specyfikację można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w Dziale Technicznym, pokój nr 3 / tel. 95 7461095.
  • Oferent winien dostarczyć ofertę w zamkniętej, zabezpieczonej i opieczętowanej kopercie.
  • Koperta powinna być zaadresowana i opisana w następujący sposób:
ZADANIE:
"Wykonanie robót dekarskich w budynkach S.M. "PIAST" w Barlinku"
Nie otwierać przed dniem 14.05.2020 r. do godz. 13:00 .

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - pok. nr 1 / sekretariat / w terminie do dnia: 14.05.2020 r. do godz. 12:30.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się dnia 14.05.2020 r. w siedzibie Zamawiającego w Barlinku, ul. Wodna 2, pokój nr 13 o godz. 13:00.
Wadium w kwocie: 3.500,00 zł należy wpłacić do dnia: 13.05.2020 r. przelewem na konto GBS Barlinek
02 8355 0009 0000 0345 2000 0017.
Potwierdzeniem dokonania wpłaty będzie odcinek przelewu z pieczątką banku lub wydruk potwierdzający przelew.
Datą wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
Polecane

Zapisz się do newslettera:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.