Dzisiaj jest: 24.10.2020, imieniny: Arety, Marty, Marcina

Lubin przetarg na remont klatek schodowych w budynkach

Dodano: 6 miesięcy temu Czytane: 146

Przetarg na wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych przy w Lubinie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej im. dr. Jana Wyżykowskiego w Lubinie 
ul. Krupińskiego 45
OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Remont klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych

przy ul. Budowniczych LGOM 23-29, 51-53 oraz Gwarków 28-32 w Lubinie

Obowiązuje wpłata wadium w wysokości:
  1. ul. Budowniczych LGOM 23-29 – 6 000,00 złotych
  2. ul. Budowniczych LGOM 51-53 – 8 000,00 złotych
  3. ul. Gwarków 28-32 – 5 000,00 złotych
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
  • Posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania ww. prac.
  • Spełniają warunki podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni www.smlwwyzykowskiego.pl. Oferty należy składać w opisanych zamkniętych kopertach z dopiskiem „Remont klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych przy ul. (wybrany budynek) w Lubinie” w skrzynce Spółdzielni.

Termin składania ofert upływa w dniu 15.05.2020 roku o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.05.2020 roku o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni bez udziału oferentów.
Wszelkich informacji dotyczących zamówień udziela dział techniczny SML-W, tel. 76-842-27-37 w godzinach 11.00-12.00.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązującym w Spółdzielni z dnia 3.04.2014 r. z późn. zm.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.