Dzisiaj jest: 25.10.2020, imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora

Ruda Śląska przetarg na termomodernizację budynków i remontu balkonów

Dodano: 5 miesięcy temu Czytane: 103

Przetarg na wykonanie termomodernizacji budynków wykonanie remontu balkonów uzupełnienie ocieplenia budynku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
41-700 Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12
NIP: 641 001 03 37 REGON: 000484713
tel. (32) 24-82-411 /-15/, fax (32) 24-84-322
e-mail:techniczny@rsm.com.pl
ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony

na
wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Jana Waniora 1 i 3 oraz wykonanie remontu balkonów wraz z uzupełnieniem ocieplenia budynku przy ul. Piotra Niedurnego 38 w zasobach Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać od dnia 13.05.2020 r. do dnia 20.05.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, adres: Ruda Śląska, ul. Magazynowa 12.
Aby odebrać SIWZ osobiście w siedzibie Zamawiającego, należy:
 • dokonać wpłaty na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415,
 • przesłać faksem na nr telefonu(32) 248-43-22 lub e-mailem na adres:ksiegowosc@rsm.com.pl potwierdzenie dokonania przelewu w celu odebrania faktury VAT,
 • odebrać SIWZ od godz. 8.00 do godz. 13.00, zgłaszając wolę w RSM.
 1. Aby odebrać SIWZ za zaliczeniem pocztowym, należy przesłać faksem na nr telefonu(32) 248-43-22 lub e-mailem na adres:techniczny@rsm.com.pl zamówienie z podaniem danych potrzebnych do wystawienia faktury VAT.
 2. Cena formularza wynosi: 184,50 PLN (z VAT).
 3. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy dostarczyć do Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Magazynowa 12,do dnia 28.05.2020 r. do godziny 8.30, tylko i wyłącznie pocztą lub kurierem.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 317 w dniu28.05.2020 r. o godzinie 9.00.
 5. Okres obowiązywania oferty wynosi 60 dni od terminu składania ofert.
 6. Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przetargowe w kwocie: 70.000,00 PLN/budynek.
 7. Wadium można wpłacać na konto w BZ WBK S.A. I/O Ruda Śląska nr 13 1090 2037 0000 0005 3600 5415 do dnia 28.05.2020 r. do godz. 8.30.
 8. Uwaga! Za datę wniesienia wadium w tej formie uważa się datę wpływu środków na konto zamawiającego.
 9. W przypadku wybrania oferty uchylenie się od podpisania umowy spowoduje przepadek wadium na rzecz zamawiającego.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i bez podania przyczyny.
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.